GM 4T40E 4T45E Automatic Transmission Bearing
GM 4T40E 4T45E Automatic Transmission Bearing
22/09/2019
PS90115 34417A 34650A 4L80E Automatic Transmission Roller Clutch
PS90115 34417A 34650A 4L80E Automatic Transmission Roller Clutch
22/09/2019

GM 4L30E Automatic Transmission Thrust Bearing

GM 4L30E Part Number Dimension(mm)
GM INA I.D. O.D. Width
96014585 F212148 ~ 37 26.2
96014583 ~ 15 ~ 22
96014602 F209323 ~ 35.82 2.5
96014584 F212473 37 ~ 2
96015459 F216655 ~ 43.6 2
96016084 F217675 33.37 ~ 2.63
96014732 ~ ~ 47 12